Persondatapolitik

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

AD lovers er dataansvarlig for behandlingen af personoplysninger. Du finder vores kontaktoplysninger her:

AD Lovers
Langelandsvej 36
2000 Frederiksberg,
CVR-nr.: 25216113

Telefon: 26 36 60 31
Mail: mail@adlovers.dk

2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver Eline Pedersen.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

  • På e-mail: eline@elinepedersen.dk
  • På telefon: 26 36 60 31
  • Ved brev: AD Lovers, Langelandsvej 36, 2000 Frederiksberg, att.: Eline Pedersen.

3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

  • Sikkerhed – IP-adresser logges midlertidigt i 15 minutter for at sikre imod bruteforce-forsøg på loginside, samt for at blokere brugere der forsøger at tilgå sider der ikke eksisterer.
  • Alle henvendelser vi modtager via vores kontaktformular lagres minimum indtil der er afsendt svar dog i maksimum 120 dage, hvorefter de slettes permanent.

4.Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

  • Almindelige personoplysninger værende; navn, adresse, e-mail, telefonnummer, evt. formular-besked, IP-adresse.
  • Vi behandler, lagrer eller opbevarer ingen personfølsomme oplysninger så som straffedomme, lovovertrædelser, religion eller seksualitet.

5.  Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

  • Web Coders ApS – Hjemmesiden https://www.adlovers.dk/ hostes hos Web Coders ApS som ligger indenfor EU/EØS, og her behandles data fra vores kontaktformular, samt midlertidig behandling af IP-adresser i forbindels med IT-sikkerhed.

6. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi overfører ingen persondata til lande udenfor EU/EØS

7. Hvor dine personoplysninger stammer fra

De persondata AD Lovers behandler stammer udelukkende fra brugernes egne indtastninger på https://www.adlovers.dk/ og undersider til denne.

Vi indhenter ikke data fra offentligt tilgængelige kilder.

8. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger i maksimum 120 dage.

9. Automatiske afgørelser, herunder profilering

Vi anvender ikke automatisk profilering.

10. Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

11.Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

12.Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Tilbage